Despre proiect

Proiectul PN 2022, ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație este implementat În perioada 16 noiembrie 2020 – 15 mai 2023 (30 luni), în parteneriat de către:

 • Promotor de Proiect: Inspectoratul Școlar Județean Prahova
 • Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
 • Partener 2: Asociația GO-AHEAD
 • Partener 3: Art for Change Foundation, Norvegia

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.895 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socialăa elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă înjudețele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri aifamiliilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoanedin alte grupuri secundare (elevi, parinți, alți membri ai comunității)contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a Romaniei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educational prin imbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie in invatamantul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la inceputul proiectului, in 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare-invatare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari.

OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale romano-norvegiene, de la nivelul judetelor Prahova si Neamt cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art, 1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din Romania si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobandite in proiect ) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE:

 • 590 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 444.
 • 60 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 46

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE:

 • 200 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale
 • 200 personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale
 • 100 persoane care vor beneficia de activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului, cu scopul promovării incluziunii sociale

 

INDICATORI DE PROGRAM:

 • Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) care au primit servicii de suport – 60
 • Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 590
 • Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% - 260
 • Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite – creștere de la 79,27% la 80,83%
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 2
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 2
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 160 (certificate)
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 160 (certificate)
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 175
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 25
 • Nivelul de satisfacție privind parteneriatul – 6
 • Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează - 6
 • Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 80%
 • Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 1
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 160
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare - 2

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.145.500€ oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, parinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a Romaniei.

www.eeagrants.orgwww.eeagrants.rowww.frds.ro

Școli înscrise în program

Școala Gimnazială "Radu Stanian", Municipiul Ploiești

Deschide

Școala Gimnazială "Toma Caragiu", Municipiul Ploiești

Deschide

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Municipiul Ploiești

Deschide